Wat is imperatief programmeren?

Imperatief programmeren is één van de oudste programmeerparadigma’s. Een programmeerparadigma is een stijl van programmeren. Er zijn verschillende programmeerparadigma’s en dus ook verschillende stijlen. Het is interessant om erachter te komen wat imperatief programmeren is. Het codevoorbeeld maakt het nog duidelijker. En wat heeft procedureel programmeren met imperatief programmeren te maken? In het laatste hoofdstuk lees je hoe je zelf kan leren programmeren of aan de slag kan gaan met imperatief programmeren. Lees snel verder!

Eenvoudige uitleg imperatief programmeren

Simpel gezegd is imperatief programmeren het opstellen van instructies voor de computer in de juiste volgorde. Deze instructies worden in een programmeertaal opgesteld.

De computer voert de instructies op volgorde uit. Imperatief programmeren sluit goed aan op de werking van een computer, vandaar dat het ook één van de eerste programmeerparadigma’s is.

De instructies veranderen de status van een programma, het geheugen wordt gemanipuleerd. De focus bij imperatief programmeren ligt op het beschrijven hoe een programma werkt.

Daartegenover staat declaratief programmeren. Daar ligt de focus op het beschrijven wat een programma moet doen, zonder gelijk te beschrijven hoe het precies moet werken.

Imperatief programmeren kan je vergelijken met het in elkaar zetten van een kast met een handleiding. Stap voor stap zet bijvoorbeeld je vriend de kast met een handleiding in elkaar.

Laten we deze vergelijking ook maken bij declaratief programmeren. Je vriend moet dan een kast in elkaar zetten, maar mag zelf bepalen hoe, zonder een stappenplan van een handleiding.

Nog steeds is imperatief programmeren één van de populairste programmeerparadigma’s. Veel programmeurs beginnen met imperatief programmeren en komen later in aanraking met object georiënteerd programmeren of bijvoorbeeld functioneel programmeren.

Is imperatief programmeren hetzelfde als procedureel programmeren?

Soms wordt imperatief programmeren ook wel procedureel programmeren genoemd, maar procedureel programmeren is afgeleid van imperatief programmeren.

Bij procedureel programmeren spelen procedures een belangrijke rol. Procedures staan ook wel beter bekend als functions. Dit is het verschil met imperatief programmeren.

Codevoorbeeld imperatief programmeren

De programmeertaal C is een voorbeeld van een imperatieve programmeertaal. Hieronder staat een voorbeeld van imperatief programmeren in de programmeertaal C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int nummers[3] = {10, 20, 30};
  int totaal = 0;
  
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    totaal = totaal + nummers[i];
  }
  
  printf("Totaal = %i", totaal);
}

In deze code zie je duidelijk dat er instructies zijn opgesteld die de computer stap voor stap moet uitvoeren. Je vertelt precies aan de computer wat het programma moet doen.

De waarde van de variable totaal verandert gedurende het programma draait. In regel 5 heeft de variable totaal 0 als waarde. Daar begint het mee.

De for loop in regel 7 loopt door de array van regel 4 heen en telt alle getallen in de array bij elkaar op. In de eerste iteratie krijgt totaal 10 als waarde, in de tweede iteratie 30 en in de derde iteratie 60.

Snap je niet helemaal goed hoe de bovenstaande code werkt en wil je wel leren programmeren? Dan is het interessant om het volgende hoofdstuk te lezen.

Leer zelf programmeren of ga aan de slag met imperatief programmeren

Je weet nu beter wat imperatief programmeren en procedureel programmeren is. Heb je nog geen programmeerervaring, maar wil je wel leren programmeren? Dan is het e-book “Snelcursus Leren Programmeren” een absolute aanrader!

In het e-book begin je helemaal vanaf 0 en leer je de basisonderdelen van het programmeren. Deze basisonderdelen kan je in vele programmeertalen gebruiken.

Ook leer je wat er allemaal nog meer bij programmeren komt kijken en ga je echt in de praktijk aan de slag. Je gaat onder andere een game en een to-do list maken.

Na het e-book weet je wat je wil en heb je de juiste basiskennis om je meer te gaan specialiseren. Vele mensen hebben door het e-book al leren programmeren.

Wil je liever gelijk dieper in imperatief programmeren duiken? Dan kan je aan de slag gaan met programmeertalen waarmee imperatief programmeren mogelijk is, zoals C, Java, C# en Python.

Op Pluralsight staan goede cursussen om met programmeertalen aan de slag te gaan waarmee het mogelijk is om imperatief te programmeren.

In “Pluralsight review en ervaringen” lees je meer over het platform. Je kan Pluralsight zelfs 10 dagen helemaal gratis uitproberen.

Leer programmeren of ga lekker aan de slag met imperatief programmeren!

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Laat dan hieronder een reactie achter of neem contact op.

Plaats een reactie